Tìm số nguyên dương n thỏa mãn (C_{2n + 1}^1 + C_{2n + 1}^2 + … + C_{2n + 1}^n = {2^{20}} – 1).

Câu hỏi: Tìm số nguyên dương n thỏa mãn (C_{2n + 1}^1 + C_{2n + 1}^2 + … + C_{2n + 1}^n = {2^{20}} – 1). A. n = 11 B. n = 10 C. n = 8 D. n = 9 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Hãy suy nghĩ và trả …

Tìm số nguyên dương n thỏa mãn (C_{2n + 1}^1 + C_{2n + 1}^2 + … + C_{2n + 1}^n = {2^{20}} – 1).Read More »

Giải Sách bài tập Lý 8 – Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Bài 20.1 trang 53 Sách bài tập Vật lí 8.Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra?A.Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nước.B.Quả bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn xẹp dần theo thời gianC. Sự tạo …

Giải Sách bài tập Lý 8 – Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?Read More »

Giải Sách bài tập Lý 8 – Bài 28: Động cơ nhiệt

Bài 28.1 trang 77 Sách bài tập Vật lí 8.Động cơ nào sau đây không phải là động cơ nhiệt ?A. Động cơ của máy bay phản lực.B. Động cơ cùa xe máy Hon-đa.C. Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy thủy điện Sông Đà.D. Động cơ chạy máy phát diện của nhà …

Giải Sách bài tập Lý 8 – Bài 28: Động cơ nhiệtRead More »

Giải Sách bài tập Lý 8 – Bài 9: Áp suất khí quyển

Bài 9.1 trang 30 Sách bài tập Vật lí 8.Càng lên cao, áp suất khí quyển:A. càng tăng B. càng giảmC. không thay đổi D. Có thế tăng và cũng có thể giảmGiải=> Chọn B. càng giảm Bài 9.2 trang 30 Sách bài tập Vật lí 8.Hiện tượng nào sau đây do áp suất khí …

Giải Sách bài tập Lý 8 – Bài 9: Áp suất khí quyểnRead More »

Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ.

Câu hỏi: Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là  A. 3 B. 5 C. 1 D. 4 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: A Hãy …

Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ.Read More »

Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây? 

Câu hỏi: Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây?  A.  Tính chất của nhóm andehit B. Tính chất poliol C. Tham gia phản ứng thủy phân  D. Lên men tạo ancol etylic Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án …

Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây? Read More »

Cacbohidrat (gluxit, saccarit) là: 

Câu hỏi: Cacbohidrat (gluxit, saccarit) là:  A. Hợp chất đa chức, có công thức chung là Cn(H2O)m. B. Hợp chất tạp chức, đa số có công thức chung là Cn(H2O)m. C. Hợp chất chứa nhiều nhóm hidroxyl và nhóm cacboxyl.  D. Hợp chất chứa nhiều nhóm cacboxyl. Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng …

Cacbohidrat (gluxit, saccarit) là: Read More »