Học toán Bài 5 Phương trình mũ

Phương trình mũ cơ bản Phương trình ({a^x} = mleft( {0 < a ne 1} right)) được gọi là phương trình mũ. – Với (m > 0) thì phương trình có nghiệm duy nhất (x = {log _a}m). – Với (m le 0) thì phương trình vô nghiệm. Một số phương pháp giải phương trình […]

hoc tap k12