Cho hàm số (y = – {x^3} – x + 1) có đồ thị (C) và đường thẳng (d:y = – x + {m^2}). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = – {x^3} – x + 1) có đồ thị (C) và đường thẳng (d:y = – x + {m^2}). Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Đồ thị (C) luôn cắt đường thẳng d tại ba điểm phân biệt  B. Đồ thị (C) luôn cắt đường thẳng d […]

hoc tap toan