Vật lý 12 Cơ bản

Giải Vật lý 12 Cơ bản – Các hạt sơ cấp

Bài 1 trang 208 sgk vật lí 12. So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hydro và năng lượng liên kết của một proton trong hạt nhân (_{2}^{4}textrm{He})Hướng dẫn:Năng lượng liên kết của proton trong hạt nhân (_{2}^{4}textrm{He}) lớn hơn rất nhiều năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử …

Giải Vật lý 12 Cơ bản – Các hạt sơ cấpRead More »

Giải Vật lý 12 Cơ bản – Cấu tạo vũ trụ

Bài 1 trang 216 sgk vật lí 12. Trình bày cấu tạo của hệ Mặt Trời? Hướng dẫn:Cấu tạo của hệ Mặt Trời gồm: Mặt Trời, các hành tinh và các vệ tinh của nó, các tiểu hành tinh, sao chổi và thiên thạch Bài 2 trang 216 sgk vật lí 12. Mặt Trời có …

Giải Vật lý 12 Cơ bản – Cấu tạo vũ trụRead More »

Giải Vật lý 12 Cơ bản – Phản ứng phân hạch

Bài 1 trang 198 sgk Vật lí 12. So sánh quá trình phóng xạ α và quá trình phân hạch.Trả lời: Phóng xạ α​ Phân hạch​ – Tự hủy thành hạt nhân mới cùng với các hạt α (và có thể thêm ɣ ).– Tỏa năng lượng – Vỡ thành hai mảnh, kèm theo sự …

Giải Vật lý 12 Cơ bản – Phản ứng phân hạchRead More »

Giải Vật lý 12 Cơ bản – Phản ứng nhiệt hạch

Bài 1 trang 203 sgk Vật lí 12. Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra.Trả lời:Nhiệt độ của hỗn hợp phải cỡ 100 triệu độ ; mật độ hạt trong khối plasma phải đủ lớn ; thời gian duy trì trạng thái plasma phải đủ dài. Bài …

Giải Vật lý 12 Cơ bản – Phản ứng nhiệt hạchRead More »