Vật lý 11 cơ bản

Giải Vật lý 11 cơ bản – Kính thiên văn

Bài 1 trang 216 sgk vật lý 11. Nêu công dụng và cấu tạo của kính thiên văn.Hướng dẫn giải:Công dụng và cấu tạo của kính thiên vănKính thiên văn là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt, có tác dụng tạo ảnh có góc trông lớn đối với những vật ở rất xa (các …

Giải Vật lý 11 cơ bản – Kính thiên vănRead More »

Giải Vật lý 11 cơ bản – Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Bài 1 trang 223 sgk vật lý 11. Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng có trong công thức này.Hướng dẫn giải:Công thức về thấu kính:$${1 over f} = {1 over d} + {1 over {d’}}$$ f > 0: thấu kính hội tụf d > 0: …

Giải Vật lý 11 cơ bản – Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kìRead More »

Giải Vật lý 11 cơ bản – Kính hiển vi

Bài 1 trang 212 sgk vật lý 11. Nêu công dụng và cấu tạo của kính hiển vi.Hướng dẫn giải:Công dụng và cấu tạo của kính hiển viKính hiển vi là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt để quan sát những vật rất nhỏ, bằng cách tạo ảnh có góc trông lớn. Số bội …

Giải Vật lý 11 cơ bản – Kính hiển viRead More »