Unit 7: Further education – Anh 11 mới

Unit 7: Further Education – Getting started trang 18 Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới. Làm bài tập t

Unit 7: Further Education – Getting started trang 18 Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới. Làm bài tập theo nhóm 3 người. Đọc lại đoạn hội thoại một lần nữa và trả lời câu hỏi. Further education (Giáo dục bổ túc) 1. Listen and read (Hãy nghe và đọc.) Click tại đây để nghe: Phong: Này, …

Unit 7: Further Education – Getting started trang 18 Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới. Làm bài tập tRead More »