Tuần 35 – Cùng em học Toán 3

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 – trang 61, 62, 63 – Tuần 35 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 61, 62, 63 – Tiết 2. Luyện tập chung – Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Viết vào chỗ chấm: a) Các số 65 930; 72 470; 83 409; 55 …

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 – trang 61, 62, 63 – Tuần 35 – Tiết 2Read More »

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 – trang 64, 65, 66 – Tuần 35 – Kiểm tra cuối năm học

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 64, 65, 66 – Kiểm tra cuối năm học – Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả …

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 – trang 64, 65, 66 – Tuần 35 – Kiểm tra cuối năm họcRead More »

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 – trang 60, 61 – Tuần 35 – Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 – Tiết 1. Ôn tập về giải toán (tiếp theo) – Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Đặt tính rồi tính: (begin{array}{l}36462 + 27215\45394 – 14356\7194 times …

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 – trang 60, 61 – Tuần 35 – Tiết 1Read More »