Tự kiểm tra – Phần 1 – VBT Toán 2

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 13 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

1. Số? 1. Số? 2. Số? a) Số liền sau của 99 là….     b) Số liền trước của 11 là…. 3. Tính: 4. Mẹ mua 25 quả cam, mẹ biếu bà 12 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam? 5. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 1dm. 6. Số? Số …

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 13 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1Read More »