Trắc nghiệm về Tạo Giống Nhờ Công Nghệ Tế Bào

Tạo giống cây trồng bằng công nghệ tế bào không có phương pháp nào sau đây?

Câu hỏi: Tạo giống cây trồng bằng công nghệ tế bào không có phương pháp nào sau đây? A. Nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo. B. Cấy truyền phôi. C. Nuôi cấy hạt phấn.     D. Chọn dòng tế bào xôma có biến dị. Đáp án đúng: D Tạo giống bằng …

Tạo giống cây trồng bằng công nghệ tế bào không có phương pháp nào sau đây?Read More »

Giả sử trong môi trường chứa vi khuẩn E.coli được bổ sung Timin đánh dấu phóng xạ và các loại nucleotit còn lại thì không đánh dấu phóng xạ. Điều gì sẽ xảy ra nếu một tế bào nhân đôi một lần?

Câu hỏi: Giả sử trong môi trường chứa vi khuẩn E.coli được bổ sung Timin đánh dấu phóng xạ và các loại nucleotit còn lại thì không đánh dấu phóng xạ. Điều gì sẽ xảy ra nếu một tế bào nhân đôi một lần? A. Một tế bào chứa phóng xạ, nhưng tế bào kia …

Giả sử trong môi trường chứa vi khuẩn E.coli được bổ sung Timin đánh dấu phóng xạ và các loại nucleotit còn lại thì không đánh dấu phóng xạ. Điều gì sẽ xảy ra nếu một tế bào nhân đôi một lần?Read More »

Chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi, cho phát triển trong cơ thể nhiều con cái khác nhau từ đó nhanh chóng tạo ra hàng loạt con giống có kiểu gen giống nhau gọi là phương pháp:

Câu hỏi: Chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi, cho phát triển trong cơ thể nhiều con cái khác nhau từ đó nhanh chóng tạo ra hàng loạt con giống có kiểu gen giống nhau gọi là phương pháp: A. Nhân bản vô tính tế bào động vật. B. Công nghệ sinh học …

Chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi, cho phát triển trong cơ thể nhiều con cái khác nhau từ đó nhanh chóng tạo ra hàng loạt con giống có kiểu gen giống nhau gọi là phương pháp:Read More »

Cây Pomato (cây lai giữa khoai tây và cà chua) được tạo bằng phương pháp:

Câu hỏi: Cây Pomato (cây lai giữa khoai tây và cà chua) được tạo bằng phương pháp: A. Cấy truyền phôi          B. Nuôi cấy tế bào thực vật.   C. Nuôi cấy hạt phấn      D. Dung hợp tế bào trần. Đáp án đúng: D Cây Pomato là cây lai …

Cây Pomato (cây lai giữa khoai tây và cà chua) được tạo bằng phương pháp:Read More »

Bằng kĩ thuật chia cắt phôi động vật, từ một phôi bò ban đầu được chia cắt thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con bò mẹ khác nhau để phôi phát triển bình thường, sinh ra các bò con. Các bò con này:

Câu hỏi: Bằng kĩ thuật chia cắt phôi động vật, từ một phôi bò ban đầu được chia cắt thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con bò mẹ khác nhau để phôi phát triển bình thường, sinh ra các bò con. Các bò con này: A. Có kiểu …

Bằng kĩ thuật chia cắt phôi động vật, từ một phôi bò ban đầu được chia cắt thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con bò mẹ khác nhau để phôi phát triển bình thường, sinh ra các bò con. Các bò con này:Read More »