Trắc nghiệm về Tạo Giống Dựa Trên Nguồn Biến Dị Tổ Hợp Và PP Gây đột Biến

Cho các thành tựu sau:

Câu hỏi: Cho các thành tựu sau: (1) Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt. (2) Tạo giống dâu tằm tứ bội. (3) Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β- caroten trong hạt. (4) Tạo giống dưa hấu đa bội. Các thành tựu được tạo ra …

Cho các thành tựu sau:Read More »

Dưới đây là các bước trong quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến:

Câu hỏi: Dưới đây là các bước trong quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến: I. Cho tự thụ phấn hoặc lai xa để tạo các giống thuần chủng II. Chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn III. Xử lý mẫu vật bằng tác nhằm gây …

Dưới đây là các bước trong quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến:Read More »

Loài A có bộ NST là 2nA, loài B có bộ NST là 2nB. Xét những phát biểu sau đây:

Câu hỏi: Loài A có bộ NST là 2nA, loài B có bộ NST là 2nB. Xét những phát biểu sau đây: (1) Thể song nhị bội được hình thành từ loài 2 loài trên có bộ NST là (2{n_B} + 2{n_A}). (2) Thể song nhị bội được hình thành từ loài 2 loài trên …

Loài A có bộ NST là 2nA, loài B có bộ NST là 2nB. Xét những phát biểu sau đây:Read More »

Loài bông trồng ở Mĩ có bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 toàn NST nhỏ. Cơ chế nào đã dẫn đến sự hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n= 52 ?

Câu hỏi: Loài bông trồng ở Mĩ có bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 toàn NST …

Loài bông trồng ở Mĩ có bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 toàn NST nhỏ. Cơ chế nào đã dẫn đến sự hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n= 52 ?Read More »