Trắc nghiệm về Quần Xã Sinh Vật

Trong các quần xã sinh vật sau đây, quần xã nào có mức đa dạng sinh học cao nhất?

Câu hỏi: Trong các quần xã sinh vật sau đây, quần xã nào có mức đa dạng sinh học cao nhất? A. Hoang mạc và sa mạc. B. Rừng lá rụng ôn đới. C. Savan. D. Rừng mưa nhiệt đới. Đáp án đúng: D Rừng mưa nhiệt đới có mức đa dạng sinh học cao …

Trong các quần xã sinh vật sau đây, quần xã nào có mức đa dạng sinh học cao nhất?Read More »

Sau chiến tranh chống Mỹ, khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) bị tàn phá nghiêm trọng. Ngày nay, khu vườn ngập mặn Cần Giờ đã được khôi phục lại và được công nhận là Khu dự trữ Sinh quyển thế giới của Việt Nam. Đây là biểu hiện của hiện tượng:

Câu hỏi: Sau chiến tranh chống Mỹ, khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) bị tàn phá nghiêm trọng. Ngày nay, khu vườn ngập mặn Cần Giờ đã được khôi phục lại và được công nhận là Khu dự trữ Sinh quyển thế giới của Việt Nam. Đây là biểu …

Sau chiến tranh chống Mỹ, khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) bị tàn phá nghiêm trọng. Ngày nay, khu vườn ngập mặn Cần Giờ đã được khôi phục lại và được công nhận là Khu dự trữ Sinh quyển thế giới của Việt Nam. Đây là biểu hiện của hiện tượng:Read More »

Loài ưu thế là loài có vai trò quan trọng trong quần xã do

Câu hỏi: Loài ưu thế là loài có vai trò quan trọng trong quần xã do A. có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc hoạt động mạnh B. có khả năng tiêu diệt các loài khác. C. số lượng cá thể nhiều. D. sức sống mạnh, sinh khối lớn, hoạt động mạnh. …

Loài ưu thế là loài có vai trò quan trọng trong quần xã doRead More »

Số lượng cá thể của một quần thể bị khống chế bởi một loài khác trong quần xã là hiện tượng

Câu hỏi: Số lượng cá thể của một quần thể bị khống chế bởi một loài khác trong quần xã là hiện tượng A. khống chế sinh học. B. giới hạn sinh thái.           C. đa dạng sinh học.      D. cân bằng sinh thái. Đáp án đúng: A Hãy suy …

Số lượng cá thể của một quần thể bị khống chế bởi một loài khác trong quần xã là hiện tượngRead More »

Quan hệ giữa tảo gây ra “thủy triều đỏ” với cá biển là

Câu hỏi: Quan hệ giữa tảo gây ra “thủy triều đỏ” với cá biển là A. hội sinh. B. cộng sinh. C. kí sinh. D. ức chế – cảm nhiễm. Đáp án đúng: D Quan hệ giữa tảo gây ra “thủy triều đỏ” là do tảo đỏ phát triển quá mạnh, vô tình ức chế …

Quan hệ giữa tảo gây ra “thủy triều đỏ” với cá biển làRead More »