Trắc nghiệm toán 12

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bên bằng a, góc giữa cạnh bên hợp với mặt đáy bằng ({60^o}.) Tính theo a thể tích khối chóp.

Câu hỏi: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bên bằng a, góc giữa cạnh bên hợp với mặt đáy bằng ({60^o}.) Tính theo a thể tích khối chóp. A. (V = frac{{{a^3}sqrt 3 }}{{12}}.) B. (V = frac{{{a^3}}}{2}.) C. (V = frac{{{a^3}sqrt 3 }}{3}.) D. (V = frac{{{a^3}sqrt 3 }}{4}.)   trả …

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bên bằng a, góc giữa cạnh bên hợp với mặt đáy bằng ({60^o}.) Tính theo a thể tích khối chóp.Read More »

[Đa diện đều] Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? A.  Chỉ có năm loại hình đa diện đều. B.  Hình hộp chữ nhật có diện tích các mặt bằng nhau là hình đa diện đều.  C.  Tâm các mặt của hình lập phương tạo thành đa diện đều. D.  Hình chóp tam giác đều là …

[Đa diện đều] Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?Read More »

[Đa diện đều] Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A.  Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một đa diện lồi. B.  Tứ diện là đa diện lồi. C.  Hình lập phương là đa diện lồi. D.  Hình hộp là đa diện lồi. ============= plugin Đáp án đúng: A Tứ diện, lập …

[Đa diện đều] Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?Read More »

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt   Mỗi đỉnh của hình đa diện là dỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt A.  2 mặt  B.  3 mặt  C.  4 mặt  D.  5 mặt  ================= Đáp án đúng: B The post Mỗi đỉnh của hình đa diện …

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặtRead More »

Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây?

Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây? A.  2015 B.  2017 C.   2018 D.  2016 Đáp án đúng: D Nếu hình lăng trụ có đáy là đa giác n cạnh thì số cạnh đáy của hình lăng trụ là 2n và số cạnh bên là n ⇒ tổng số cạnh …

Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây?Read More »

Cho bốn hình sau đây: Khẳng định nào sau đây sai?

Cho bốn hình sau đây: Khẳng định nào sau đây sai? Cho bốn hình sau đây:  Khẳng định nào sau đây sai? A.  Khối đa diện A không phải là khối đa diện đều B.  Khối đa diện B là khối đa diện lồi C.  Khối đa diện C là khối đa diện lồi D.  Cả 4 …

Cho bốn hình sau đây: Khẳng định nào sau đây sai?Read More »