Trắc nghiệm tích phân biến đổi về dạng cơ bản

Đề bài: Tính tích phân (I = intlimits_0^1 {2{e^x}{rm{d}}x} .)

Câu hỏi: Tính tích phân (I = intlimits_0^1 {2{e^x}{rm{d}}x} .) A. (I = 2e + 1) B. (I = 2e -2) C. (I = 2e) D. (I = 2e-1) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Có vấn đề về lời giải xin các bạn để lại phản …

Đề bài: Tính tích phân (I = intlimits_0^1 {2{e^x}{rm{d}}x} .)Read More »