Trắc nghiệm thể tích hình chóp

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bên bằng a, góc giữa cạnh bên hợp với mặt đáy bằng ({60^o}.) Tính theo a thể tích khối chóp.

Câu hỏi: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bên bằng a, góc giữa cạnh bên hợp với mặt đáy bằng ({60^o}.) Tính theo a thể tích khối chóp. A. (V = frac{{{a^3}sqrt 3 }}{{12}}.) B. (V = frac{{{a^3}}}{2}.) C. (V = frac{{{a^3}sqrt 3 }}{3}.) D. (V = frac{{{a^3}sqrt 3 }}{4}.)   trả …

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bên bằng a, góc giữa cạnh bên hợp với mặt đáy bằng ({60^o}.) Tính theo a thể tích khối chóp.Read More »