Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 15

Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền độc lập khi lai nhiều cặp tính trạng là

Câu hỏi: Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền độc lập khi lai nhiều cặp tính trạng là A. Các alen tổ hợp ngẫu nhiên trong thụ tinh B. Các cặp alen đang xét nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau C. Các cặp alen là trội- lặn hoàn toàn …

Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền độc lập khi lai nhiều cặp tính trạng làRead More »

Cho biết giao tử đực lưỡng bội không có khả năng thụ tinh, gen A trội hoàn toàn so với gen a

Câu hỏi: Cho biết giao tử đực lưỡng bội không có khả năng thụ tinh, gen A trội hoàn toàn so với gen a. ở phép lai♂ Aaa x ♀AAaa, cho tỷ lệ kiểu hình ở đời con  thế nào ? A. 17: 1 B. 8: 1 C. 11:1 D. 5:1 Lời giải tham khảo: …

Cho biết giao tử đực lưỡng bội không có khả năng thụ tinh, gen A trội hoàn toàn so với gen aRead More »

Do phóng xạ, một gen bị đột biến dẫn đến hậu quả làm mất axitamin thứ 10 trong chuỗi polipeptit do gen tổng hợp

Câu hỏi: Do phóng xạ, một gen bị đột biến dẫn đến hậu quả làm mất axitamin thứ 10 trong chuỗi polipeptit do gen tổng hợp. Biết gen đột biến ít hơn gen bình thường 7 liên kết hidro. Đây là dạng đột biến: A. Mất 3 cặp G-X B. Mất 3 cặp A-T C. …

Do phóng xạ, một gen bị đột biến dẫn đến hậu quả làm mất axitamin thứ 10 trong chuỗi polipeptit do gen tổng hợpRead More »

Ngoài việc phát hiện hiện tượng liên kết gen trên nhiễm sắc thể thường và trên nhiễm sắc thể giới tính

Câu hỏi: Ngoài việc phát hiện hiện tượng liên kết gen trên nhiễm sắc thể thường và trên nhiễm sắc thể giới tính, lai thuận và lai nghịch đã được sử dụng để phát hiện ra hiện tượng di truyền A. Qua tế bào chất B. Tương tác gen, phân ly độc lập C. Trội …

Ngoài việc phát hiện hiện tượng liên kết gen trên nhiễm sắc thể thường và trên nhiễm sắc thể giới tínhRead More »

Cho cây hoa đỏ ( P) tự thụ phấn, đời F1 có tỷ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng

Câu hỏi: Cho cây hoa đỏ ( P) tự thụ phấn, đời F1 có tỷ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Nếu lấy tất cả các cây hoa hồng ở F1 cho giao phấn ngẫu nhiên thì tỷ lệ thu được ở …

Cho cây hoa đỏ ( P) tự thụ phấn, đời F1 có tỷ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 3 cây hoa hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắngRead More »