Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 1

Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào thời gian nào?  

Câu hỏi: Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào thời gian nào?    A. Tháng 9/1949   B. Tháng 9/1948   C. Tháng 8/1948               D. Tháng 10/1949  Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên …

Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vào thời gian nào?  Read More »

Để thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc, Hội nghị tại San Francisco

Câu hỏi: Để thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc, Hội nghị tại San Francisco đã diễn ra với sự tham gia của    A. 45 nước   B. 50 nước   C. 55 nước                 D. 60 nước Lời giải tham khảo: …

Để thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc, Hội nghị tại San FranciscoRead More »

Bản Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực từ

Câu hỏi: Bản Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực từ ngày    A. 24/10/1945   B. 25/10/1945   C. 26/10/1945   D. 27/10/1945  Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: A Hãy suy nghĩ và trả lời câu …

Bản Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực từRead More »

Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, một trật tự thế giới mới đã được hình thành với đặc trưng

Câu hỏi: Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, một trật tự thế giới mới đã được hình thành với đặc trưng lớn là:    A. Thế giới chia làm 2 phe XHCN và TBCN do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe    B. Mĩ và Liên Xô ra sức chạy …

Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, một trật tự thế giới mới đã được hình thành với đặc trưngRead More »