Trăc nghiệm khối đa diện

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt   Mỗi đỉnh của hình đa diện là dỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt A.  2 mặt  B.  3 mặt  C.  4 mặt  D.  5 mặt  ================= Đáp án đúng: B The post Mỗi đỉnh của hình đa diện …

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặtRead More »

Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây?

Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây? A.  2015 B.  2017 C.   2018 D.  2016 Đáp án đúng: D Nếu hình lăng trụ có đáy là đa giác n cạnh thì số cạnh đáy của hình lăng trụ là 2n và số cạnh bên là n ⇒ tổng số cạnh …

Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây?Read More »

Cho bốn hình sau đây: Khẳng định nào sau đây sai?

Cho bốn hình sau đây: Khẳng định nào sau đây sai? Cho bốn hình sau đây:  Khẳng định nào sau đây sai? A.  Khối đa diện A không phải là khối đa diện đều B.  Khối đa diện B là khối đa diện lồi C.  Khối đa diện C là khối đa diện lồi D.  Cả 4 …

Cho bốn hình sau đây: Khẳng định nào sau đây sai?Read More »