Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 22

Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ mol

Câu hỏi: Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ mol. Lấy 1 lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe cho vào 100 ml dung dịch X; phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y chứa 3 kim loại. Cho Y vào HCl dư thu được 0,07 g khí. …

Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ molRead More »

Dung dịch X gồm CuCl2 0,2M; FeCl2 0,3M; FeCl3 0,3M

Câu hỏi: Dung dịch X gồm CuCl2 0,2M; FeCl2 0,3M; FeCl3 0,3M. Cho m (g) bột Mg vào 100ml dung dịch X khuấy đều đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Thêm dung dịch KOH dư vào B được kết tủa D. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi thu được …

Dung dịch X gồm CuCl2 0,2M; FeCl2 0,3M; FeCl3 0,3MRead More »

Ngâm một lá kẽm nhỏ trong dung dịch có chứa 2,38 gam ion kim loại M2+

Câu hỏi: Ngâm một lá kẽm nhỏ trong dung dịch có chứa 2,38 gam ion kim loại M2+ sau khi phản ứng xong, khối lượng lá kẽm tăng thêm 1,08 gam. Ion kim loại trong dung dịch là: A. Mg2+. B. Fe2+. C. Cu2+. D. Sn2+. Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước …

Ngâm một lá kẽm nhỏ trong dung dịch có chứa 2,38 gam ion kim loại M2+Read More »

Ngâm một thanh sắt có khối lượng 20 gam vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 1M và AgNO3 0,5M

Câu hỏi: Ngâm một thanh sắt có khối lượng 20 gam vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 1M và AgNO3 0,5M, sau một thời gian thấy khối lượng thanh sắt tăng 10%. Hỏi khối lượng dung dịch đã thay đổi như thế nào? A. Giảm 1,6 gam B. Tăng 2 gam C. Giảm 2 gam …

Ngâm một thanh sắt có khối lượng 20 gam vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 1M và AgNO3 0,5MRead More »

Cho 0,02 mol Fe vào 100 ml dung dịch AgNO3 1 M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng Ag thu được là:

Câu hỏi: Cho 0,02 mol Fe vào 100 ml dung dịch AgNO3 1 M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng Ag thu được là: A. 2,16 gam. B. 6,48 gam.  C. 10,80 gam. D. 4,32 gam. Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời …

Cho 0,02 mol Fe vào 100 ml dung dịch AgNO3 1 M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng Ag thu được là:Read More »