Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo dựa vào Điều thứ mấy trong Luật khiếu nại, tố cáo

Câu hỏi: Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo dựa vào Điều thứ mấy trong Luật khiếu nại, tố cáo A. Điều 17 Luật Khiếu nại, tố cáo B. Điều 48 Luật Khiếu nại, tố cáo C. Điều 56 Luật Khiếu nại, tố cáo D. Điều 58 Luật Khiếu nại, tố cáo Lời giải …

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo dựa vào Điều thứ mấy trong Luật khiếu nại, tố cáoRead More »

Quy trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo gồm mấy bước

Câu hỏi: Quy trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo gồm mấy bước A. 4 B. 5 C. 3 D. 6 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: A Hãy suy nghĩ và trả lời …

Quy trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo gồm mấy bướcRead More »

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại dựa vào Điều thứ mấy trong Luật khiếu nại, tố cáo

Câu hỏi: Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại dựa vào Điều thứ mấy trong Luật khiếu nại, tố cáo A. Điều 20 Luật Khiếu nại, tố cáo B. Điều 17 Luật Khiếu nại, tố cáo C. Điều 58 Luật Khiếu nại, tố cáo D. Điều 53 Luật Khiếu nại, tố cáo Lời giải tham …

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại dựa vào Điều thứ mấy trong Luật khiếu nại, tố cáoRead More »

Quyền bầu cử của công dân thực hiện theo các nguyên tắc:

Câu hỏi: Quyền bầu cử của công dân thực hiện theo các nguyên tắc: A. Bầu cử phổ thông B. Bình đẳng C. Trực tiếp và bỏ phiếu kín D. A, B, C Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: …

Quyền bầu cử của công dân thực hiện theo các nguyên tắc:Read More »