Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4

Nội dung nào sau đây không phản ánh sự bình đẳng trong kinh doanh:

Câu hỏi: Nội dung nào sau đây không phản ánh sự bình đẳng trong kinh doanh: A. Tự do lựa chọn ngành nghề, địa điểm kinh doanh B. Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong sản xuất C. Chủ động mở rộng ngành nghề kinh doanh D. Xúc tiến các hoạt động thương mại. Lời …

Nội dung nào sau đây không phản ánh sự bình đẳng trong kinh doanh:Read More »

Việc đưa ra những quy định riêng thể hiện sự quan tâm đối với lao động nữ góp phần thực hiện tốt chính sách gì

Câu hỏi: Việc đưa ra những quy định riêng thể hiện sự quan tâm đối với lao động nữ góp phần thực hiện tốt chính sách gì của Đảng ta? A. Đại đoàn kết dân tộc  B.  Bình đẳng giới C. Tiền lương  D. An sinh xã hội Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả …

Việc đưa ra những quy định riêng thể hiện sự quan tâm đối với lao động nữ góp phần thực hiện tốt chính sách gìRead More »

Mục đích quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh

Câu hỏi: Mục đích quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh là: A.  Tiêu thụ sản phẩm  B. Tạo ra lợi nhuận C. Nâng cao chất lượng sản phẩm   D. Giảm giá thành sản phẩm Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên …

Mục đích quan trọng nhất của hoạt động kinh doanhRead More »

Chính sách quan trọng nhất của nhà nước góp phần thúc đẩy việc kinh doanh phát triển:

Câu hỏi: Chính sách quan trọng nhất của nhà nước góp phần thúc đẩy việc kinh doanh phát triển: A. Hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp B.  Khuyến khích người dân tiêu dùng C. Tạo ra môi trường kinh doanh tự do, bình đẳng. D. Xúc tiến các hoạt động thương mại Lời giải …

Chính sách quan trọng nhất của nhà nước góp phần thúc đẩy việc kinh doanh phát triển:Read More »

Đối với lao động nữ, người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Câu hỏi: Đối với lao động nữ, người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động nữ: A. Kết hôn B. Nghỉ việc không lí do C. Nuôi con dưới 12 tháng tuổi  D. Có thai Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng …

Đối với lao động nữ, người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao độngRead More »