Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 5

Phần lớn lãnh thổ nước ta được hình thành trong: 

Câu hỏi: Phần lớn lãnh thổ nước ta được hình thành trong:  A. Giai đoạn tiền Cambri B. Giai đoạn Cổ kiến tạo C. Giai đoạn Tân kiến tạo D. Đại Nguyên sinh và Cổ sinh Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. …

Phần lớn lãnh thổ nước ta được hình thành trong: Read More »

Đá vôi tuổi Đêvon và Cacbon – Pecmi có nhiều ở miền Bắc nước ta là loại đá

Câu hỏi: Đá vôi tuổi Đêvon và Cacbon – Pecmi có nhiều ở miền Bắc nước ta là loại đá:  A. Trầm tích biển B.  Trầm tích lục địa C. Macma D. Biến chất Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án …

Đá vôi tuổi Đêvon và Cacbon – Pecmi có nhiều ở miền Bắc nước ta là loại đáRead More »

Đây là điểm giống nhau về lịch sử hình thành của khối thượng nguồn sông Chảy và khối núi cao Nam Trung Bộ

Câu hỏi: Đây là điểm giống nhau về lịch sử hình thành của khối thượng nguồn sông Chảy và khối núi cao Nam Trung Bộ A. Cùng được hình thành trong đại Cổ sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo B. Cùng được hình thành trong đại Trung sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo …

Đây là điểm giống nhau về lịch sử hình thành của khối thượng nguồn sông Chảy và khối núi cao Nam Trung BộRead More »

Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long

Câu hỏi: Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long được hình thành trong giai đoạn:  A. Kỉ Đệ tứ của giai đoạn Tân kiến tạo B. Kỉ Nêôgen của giai đoạn Tân kiến tạo C. Đại Trung sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo D. Đại Cổ sinh của giai đoạn Cổ …

Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu LongRead More »

Đây là các khối núi được hình thành trong đại Cổ sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo

Câu hỏi: Đây là các khối núi được hình thành trong đại Cổ sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo A. Các dãy núi ở Tây Bắc và Bắc Trung Bộ B. Các khối núi cao ở Cao Bằng, Lạng Sơn C. Các khối núi cao ở Nam Trung Bộ D. Khối nâng Việt Bắc, …

Đây là các khối núi được hình thành trong đại Cổ sinh của giai đoạn Cổ kiến tạoRead More »