Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 12

Sự bất thường của nhịp điệu mùa khí hậu, của dòng chảy sông ngòi và tính bất ổn định cao của thời tiết

Câu hỏi: Sự bất thường của nhịp điệu mùa khí hậu, của dòng chảy sông ngòi và tính bất ổn định cao của thời tiết là những trở ngại lớn trong việc sử dụng thiên nhiên của vùng:     A. Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ                 …

Sự bất thường của nhịp điệu mùa khí hậu, của dòng chảy sông ngòi và tính bất ổn định cao của thời tiếtRead More »

Sự phân chia các đới cảnh quan địa lí của nước ta tương ứng với sự phân chia 

Câu hỏi: Sự phân chia các đới cảnh quan địa lí của nước ta tương ứng với sự phân chia:     A. Các miền khí hậu     B. Các vùng địa hình   C. Các miền thuỷ văn D. Các miền địa lí tự nhiên Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời …

Sự phân chia các đới cảnh quan địa lí của nước ta tương ứng với sự phân chia Read More »

Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Câu hỏi: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ là:     A. Bão lụt với tần suất lớn, trượt lở đất, khô hạn   B. Sự thất thường của nhịp điệu mùa khí hậu và dòng chảy sông ngòi    C. Thời tiết rất bất ổn …

Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của vùng Nam Trung Bộ và Nam BộRead More »

 Miền có cấu trúc địa chất địa hình phức tạp, gồm các khối núi  cổ, các bề  mặt sơn nguyên

Câu hỏi:  “Miền có cấu trúc địa chất địa hình phức tạp, gồm các khối núi  cổ, các bề  mặt sơn nguyên và cao nguyên ba dan, đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển”. Đó là đặcđiểm của vùng:     A. Bắc và Đông Bắc    B. Tây Bắc     C. …

 Miền có cấu trúc địa chất địa hình phức tạp, gồm các khối núi  cổ, các bề  mặt sơn nguyênRead More »