Trắc nghiệm Địa Lý

Sự bất thường của nhịp điệu mùa khí hậu, của dòng chảy sông ngòi và tính bất ổn định cao của thời tiết

Câu hỏi: Sự bất thường của nhịp điệu mùa khí hậu, của dòng chảy sông ngòi và tính bất ổn định cao của thời tiết là những trở ngại lớn trong việc sử dụng thiên nhiên của vùng:     A. Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ                 …

Sự bất thường của nhịp điệu mùa khí hậu, của dòng chảy sông ngòi và tính bất ổn định cao của thời tiếtRead More »

Sự phân chia các đới cảnh quan địa lí của nước ta tương ứng với sự phân chia 

Câu hỏi: Sự phân chia các đới cảnh quan địa lí của nước ta tương ứng với sự phân chia:     A. Các miền khí hậu     B. Các vùng địa hình   C. Các miền thuỷ văn D. Các miền địa lí tự nhiên Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời …

Sự phân chia các đới cảnh quan địa lí của nước ta tương ứng với sự phân chia Read More »

Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Câu hỏi: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ là:     A. Bão lụt với tần suất lớn, trượt lở đất, khô hạn   B. Sự thất thường của nhịp điệu mùa khí hậu và dòng chảy sông ngòi    C. Thời tiết rất bất ổn …

Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của vùng Nam Trung Bộ và Nam BộRead More »

 Miền có cấu trúc địa chất địa hình phức tạp, gồm các khối núi  cổ, các bề  mặt sơn nguyên

Câu hỏi:  “Miền có cấu trúc địa chất địa hình phức tạp, gồm các khối núi  cổ, các bề  mặt sơn nguyên và cao nguyên ba dan, đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển”. Đó là đặcđiểm của vùng:     A. Bắc và Đông Bắc    B. Tây Bắc     C. …

 Miền có cấu trúc địa chất địa hình phức tạp, gồm các khối núi  cổ, các bề  mặt sơn nguyênRead More »

Phần lớn lãnh thổ nước ta được hình thành trong: 

Câu hỏi: Phần lớn lãnh thổ nước ta được hình thành trong:  A. Giai đoạn tiền Cambri B. Giai đoạn Cổ kiến tạo C. Giai đoạn Tân kiến tạo D. Đại Nguyên sinh và Cổ sinh Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. …

Phần lớn lãnh thổ nước ta được hình thành trong: Read More »

Đá vôi tuổi Đêvon và Cacbon – Pecmi có nhiều ở miền Bắc nước ta là loại đá

Câu hỏi: Đá vôi tuổi Đêvon và Cacbon – Pecmi có nhiều ở miền Bắc nước ta là loại đá:  A. Trầm tích biển B.  Trầm tích lục địa C. Macma D. Biến chất Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án …

Đá vôi tuổi Đêvon và Cacbon – Pecmi có nhiều ở miền Bắc nước ta là loại đáRead More »

Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long

Câu hỏi: Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long được hình thành trong giai đoạn:  A. Kỉ Đệ tứ của giai đoạn Tân kiến tạo B. Kỉ Nêôgen của giai đoạn Tân kiến tạo C. Đại Trung sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo D. Đại Cổ sinh của giai đoạn Cổ …

Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu LongRead More »

Đây là các khối núi được hình thành trong đại Cổ sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo

Câu hỏi: Đây là các khối núi được hình thành trong đại Cổ sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo A. Các dãy núi ở Tây Bắc và Bắc Trung Bộ B. Các khối núi cao ở Cao Bằng, Lạng Sơn C. Các khối núi cao ở Nam Trung Bộ D. Khối nâng Việt Bắc, …

Đây là các khối núi được hình thành trong đại Cổ sinh của giai đoạn Cổ kiến tạoRead More »

Đây là điểm giống nhau về lịch sử hình thành của khối thượng nguồn sông Chảy và khối núi cao Nam Trung Bộ

Câu hỏi: Đây là điểm giống nhau về lịch sử hình thành của khối thượng nguồn sông Chảy và khối núi cao Nam Trung Bộ A. Cùng được hình thành trong đại Cổ sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo B. Cùng được hình thành trong đại Trung sinh của giai đoạn Cổ kiến tạo …

Đây là điểm giống nhau về lịch sử hình thành của khối thượng nguồn sông Chảy và khối núi cao Nam Trung BộRead More »