Toán lớp 12

Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay – Chương 2 – Hình học 12

Mặt tròn xoay: Trong mặt phẳng (left( P right)) cho đường thẳng (Delta ) và một đường (left( C right)) bất kì (đường cong hoặc đường thẳng). Khi cho (left( C right)) quay quanh (Delta ) thì ta được mặt tròn xoay trục (Delta ) sinh bởi (left( C right)). Mặt nón tròn xoay – Trong …

Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay – Chương 2 – Hình học 12Read More »

Đề Kiểm Tra 1 tiết môn toán – chương 2 giải tích 12 – số 8

Đề bài Câu 1. Hàm số (y = {left( {4{x^2} – 1} right)^{ – 4}}) có tập xác định là : A. R B. (left( { – {1 over 2};{1 over 2}} right)) C. (Rbackslash left{ { – {1 over 2};{1 over 2}} right}) D. ((0; + infty )). Câu 2. Phương trình tiếp tuyến …

Đề Kiểm Tra 1 tiết môn toán – chương 2 giải tích 12 – số 8Read More »

Đề Kiểm Tra 1 tiết môn toán – chương 2 giải tích 12 – số 9

Đề bài Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình ({left( {{{log }_2}x} right)^2} – 4{log _2}x + 3 > 0)  là: A. ((0;2) cup (8; + infty )). B. (( – infty ;2) cup (8; + infty )). C. ((2;8)) D. ((8; + infty )). Câu 2.  Cho hàm số (y = {2^x} – …

Đề Kiểm Tra 1 tiết môn toán – chương 2 giải tích 12 – số 9Read More »

Đề Kiểm Tra 1 tiết môn toán – chương 2 giải tích 12 – số 6

Đề bài Câu 1. Cho  hàm số (f(x) = 2x + m + {log _2}[m{x^2} – 2(m – 2)x + 2m – 1]) ( m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số f(x) xác định với mọi (x in R). A. m > 0 B. m > 1 …

Đề Kiểm Tra 1 tiết môn toán – chương 2 giải tích 12 – số 6Read More »

Đề Kiểm Tra 1 tiết môn toán – chương 2 giải tích 12 – số 7

Đề bài Câu 1. Tính đạo hàm của hàm số ({e^{{x^2} – 3x + 2}}) A. (y’ = (2x – 3){e^x}) B. (y’ = {e^{{x^2} – 3x + 2}}). C. (y’ = ({x^2} – 3x + 2){e^{{x^2} – 3x + 2}}). D. (y’ = (2x – 3){e^{{x^2} – 3x + 2}}). Câu 2. Phương trình ({4^{{x^2} …

Đề Kiểm Tra 1 tiết môn toán – chương 2 giải tích 12 – số 7Read More »