Toán lớp 11

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 1 Đại số 11 – Đề 3

Đề bài I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Tập xác định của hàm số: (y = dfrac{1}{{sqrt {1 – cos3x} }}) là: A.(left{ {kdfrac{pi }{3};k in mathbb{Z}} right}) (B.mathbb{R}backslash left{ {kdfrac{{2pi }}{3};k in mathbb{Z}} right}) (C.left{ {dfrac{{k2pi }}{3};k in mathbb{Z}} right}) D. (mathbb{R}backslash left{ {dfrac{{kpi }}{3};k in mathbb{Z}} right}) Câu 2: Tập giá trị của hàm số …

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 1 Đại số 11 – Đề 3Read More »

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 1 Đại số 11 – Đề 2

Đề bài I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Với những giá trị nào của (x) thì giá trị của các hàm số tương ứng sau bằng nhau (y = tan 3x) và (tan (dfrac{pi }{3} – 2x)) . A. (x = dfrac{pi }{{15}} + kdfrac{pi }{5},,k in mathbb{Z}) B.  (x = dfrac{pi }{{15}} + kpi ,,k in mathbb{Z}) …

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 1 Đại số 11 – Đề 2Read More »

Bài 5. Phép chiếu song song và hình biểu diễn của một hình không gian – Chương 2 – Hình học 11

1. Phép  chiếu song song Cho mặt phẳng $left( alpha  right)$và một đường thẳng $Delta $ cắt $left( alpha  right)$. Với mỗi điểm $M$ trong không gian, đường thẳng đi qua $M$ và song song với $Delta $ cắt $left( alpha  right)$ tại điểm $M’$ xác định. Điểm $M’$ được gọi là hình chiếu song …

Bài 5. Phép chiếu song song và hình biểu diễn của một hình không gian – Chương 2 – Hình học 11Read More »

Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song – Chương 2 – Hình học 11

1. Kiến thức cần nhớ a) Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng. Cho đường thẳng (d) và mặt phẳng (left( alpha  right)), ta có ba vị trí tương đối giữa chúng là: – (d//left( alpha  right)) nếu (d) và (left( alpha  right)) không có điểm chung. – (d subset left( alpha  right)) …

Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song – Chương 2 – Hình học 11Read More »

Bài 4. Hai mặt phẳng song song – Chương 2 – Hình học 11

1.Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng Giữa hai mặt phẳng (left( alpha  right)) và (left( beta  right)) có ba vị trí tương đối: Định nghĩa: Hai mặt phẳng (left( alpha  right)) và (left( beta  right)) được gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung. 2. Một số định lý và tính …

Bài 4. Hai mặt phẳng song song – Chương 2 – Hình học 11Read More »

Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng – Chương 2 – Hình học 11

1. Điểm, đường thẳng, mặt phẳng Quan sát hình vẽ trên ta có: – Điểm (H) thuộc đường thẳng (d), kí hiệu (H in d). – Điểm (I) thuộc mặt phẳng (left( P right)), kí hiệu (I in left( P right)). – Điểm (G) không thuộc đường thẳng (d) và không thuộc mặt phẳng (left( …

Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng – Chương 2 – Hình học 11Read More »

Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song – Chương 2 – Hình học 11

1. Kiến thức cần nhớ a) Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệt. – Hai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng. – Hai đường thẳng gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng. – Hai đường thẳng gọi là cắt nhau nếu chúng …

Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song – Chương 2 – Hình học 11Read More »

Bài 7: Phép vị tự – Chương 1 – Hình học 11

1. Định nghĩa Cho điểm (I) và một số thực (k ne 0). Phép biến hình biến mỗi điểm (M) thành điểm (M’) sao cho (overrightarrow {IM’}  = k.overrightarrow {IM} ) được gọi là phép vị tự tâm (I) tỉ số (k). Kí hiệu ({V_{left( {I;k} right)}}). 2. Tính chất – Nếu ${V_{left( {I;k} right)}}left( …

Bài 7: Phép vị tự – Chương 1 – Hình học 11Read More »