Toán 9 Chương 8

Lý thuyết Toán 9 – Chương 8 – HÌNH CẦU. DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU

1. Các kiến thức cần nhớHình cầu– Khi quanh nửa hình tròn tâm $O$, bán kính $R$ một vòng quanh đường kính $AB$ cố định ta thu được một hình cầu.– Nửa đường tròn trong phép quay nói trên tạo thành một mặt cầu.– Điểm $O$ gọi là tâm, $R$ là bán kính của hình …

Lý thuyết Toán 9 – Chương 8 – HÌNH CẦU. DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦURead More »

Lý thuyết Toán 9 – Chương 8 – HÌNH NÓN. HÌNH NÓN CỤT. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN

1. Các kiến thức cần nhớHình nónCho hình nón có bán kính đáy $R = OA$, đường sinh $l = SA$, chiều cao $h = SO$. Khi đó :+ Diện tích xung quanh: ${S_{xq}} = pi Rl$+ Diện tích đáy : ({S_d} = pi {R^2})+ Diện tích toàn phần: ${S_{tp}} = {S_{xq}} + {S_d} = …

Lý thuyết Toán 9 – Chương 8 – HÌNH NÓN. HÌNH NÓN CỤT. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓNRead More »

Lý thuyết Toán 9 – Chương 8 – HÌNH TRỤ. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ

1. Các kiến thức cần nhớHình trụCho hình trụ có bán kính đáy $R$ và chiều cao $h$. Khi đó :+ Diện tích xung quanh : ${S_{xq}} = 2pi Rh$+ Diện tích đáy : ${S_{d}}=pi {R^2}$.+ Diện tích toàn phần : ${S_{tp}} = {S_{xq}} + 2.{S_{d}} = 2pi Rh + 2pi {R^2}$.+ Thể tích : …

Lý thuyết Toán 9 – Chương 8 – HÌNH TRỤ. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤRead More »