Toán 9 Chương 7

Lý thuyết Toán 9 – Chương 7 – DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, DIỆN TÍCH QUẠT TRÒN

1. Các kiến thức cần nhớCông thức tính diện tích hình trònDiện tích $S$ của một hình tròn bán kính $R$ được tính theo công thức (S = pi {R^2})Công thức tính diện tích hình quạt trònDiện tích hình quạt tròn bán kính $R$, cung (n^circ ) được tính theo công thức(S = dfrac{{pi {R^2}n}}{{360}},,hay,,,S …

Lý thuyết Toán 9 – Chương 7 – DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, DIỆN TÍCH QUẠT TRÒNRead More »

Lý thuyết Toán 9 – Chương 7 – ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN

1. Các kiến thức cần nhớCông thức tính độ dài đường tròn (chu vi đường tròn)Cho đường tròn (left( {O;R} right)), độ dài (left( C right)) của đường tròn ( hay chu vi của đường tròn) là(C = 2pi R,)hay (C = pi d,,)với (d = 2R) là đường kính của (left( O right)) .Công …

Lý thuyết Toán 9 – Chương 7 – ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒNRead More »