Thể tích đa diện

Các công thức tính nhanh Tỷ số thể tích khối đa diện

Tổng hợp tất cả các công thức tính nhanh Tỷ số thể tích khối đa diện —————– Công thức 1:Hai khối chóp chung đỉnh và chung mặt phẳng đáy $frac{{{V}_{1}}}{{{V}_{2}}}=frac{{{S}_{1}}}{{{S}_{2}}}.$ Câu 1.Cho khối chóp $S.ABC$ có thể tích $V.$ Gọi $M,N,P$ lần lượt là trung điểm các cạnh $BC,CA,AB$ và ${V}’$ là thể tích khối …

Các công thức tính nhanh Tỷ số thể tích khối đa diệnRead More »

Công thức tính thể tích của 5 khối đa diện đều

Công thức tính thể tích của 5 khối đa diện đều gồm tứ diện đều, khối lập phương, bát diện đều, khối 12 mặt đều và khối 20 mặt đều 1. Tứ diện $ABCD$ đều cạnh $a,$ Ta có $S=frac{{{a}^{2}}sqrt{3}}{4}$ và $h=AO=sqrt{A{{B}^{2}}-O{{B}^{2}}}=sqrt{{{a}^{2}}-{{left( frac{2}{3}.frac{asqrt{3}}{2} right)}^{2}}}=frac{asqrt{6}}{3}.$ Do đó $V=frac{1}{3}Sh=frac{1}{3}.frac{{{a}^{2}}sqrt{3}}{4}.frac{asqrt{6}}{3}=frac{{{a}^{3}}sqrt{2}}{12}.$ 2. Hình lập phương cạnh $a$. Khối lập …

Công thức tính thể tích của 5 khối đa diện đềuRead More »

Công thức tính nhanh thể tích khối đa diện

Các công thức tính nhanh này giúp các em có thể làm nhanh các bài toán tính thể tích trong đề thi. Những công thức này có tính ứng dụng rất cao. Mời các bạn xem file ảnh ==========   ==============   The post Công thức tính nhanh thể tích khối đa diện appeared first …

Công thức tính nhanh thể tích khối đa diệnRead More »

Thể tích khối chóp

Thể tích khối chóp, Hình chóp CÔNG THỨC Thể tích của 1 khối chóp bắng một phần ba tích số của mặt đáy và chiều cao khối chóp đó: (V=frac{1}{3}S_{day}.h.) (V=frac{1}{3}B.h.) trong đó B là diện tích đáy, h là chiều cao của khối chóp. (V_{S.ABCD}=frac{1}{3}S_{ABC}.SH) Để tính thể tích khối chóp $S.{A_1}{A_2}…{A_n}$ ta đi tính đường cao …

Thể tích khối chópRead More »