Tán sắc ánh sáng

Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua một lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng

Câu hỏi: Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua một lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng A. phản xạ ánh sáng            B. phản xạ toàn phần C. tán sắc ánh sáng           D. giao thoa ánh sáng Đáp …

Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua một lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượngRead More »

Một hạt có động năng tương đối tính gấp 2 lần động năng cổ điển. Vận tốc của hạt đó bằng 

Câu hỏi: Một hạt có động năng tương đối tính gấp 2 lần động năng cổ điển. Vận tốc của hạt đó bằng  A. 0,866c B. 0,707c C. 0,672c. D. 0,786c. Đáp án đúng: D + Động năng tương đối tính bằng hiệu năng lượng toàn phần và năn lượng nghỉ (m{c^2} – {m_0}{c^2} = …

Một hạt có động năng tương đối tính gấp 2 lần động năng cổ điển. Vận tốc của hạt đó bằng Read More »

Chiếu một tia sáng trắng tới mặt bên của một lăng kính sao cho tồn tại dải quang phổ của ánh sáng trắng ló ra khỏi mặt bên thứ hai. So với tia tới

Câu hỏi: Chiếu một tia sáng trắng tới mặt bên của một lăng kính sao cho tồn tại dải quang phổ của ánh sáng trắng ló ra khỏi mặt bên thứ hai. So với tia tới A. các tia ló có góc lệch như nhau.                         …

Chiếu một tia sáng trắng tới mặt bên của một lăng kính sao cho tồn tại dải quang phổ của ánh sáng trắng ló ra khỏi mặt bên thứ hai. So với tia tớiRead More »

Chiết suất của nước đối với tia sáng vàng nv=4/3. Chiếu chùm sáng trắng song song hẹp từ mặt nước tới mặt thoáng với không khí dưới góc tới i, với sini=3/4. Chùm sáng ló ra không khí là chùm sáng

Câu hỏi: Chiết suất của nước đối với tia sáng vàng nv=4/3. Chiếu chùm sáng trắng song song hẹp từ mặt nước tới mặt thoáng với không khí dưới góc tới i, với sini=3/4. Chùm sáng ló ra không khí là chùm sáng A. có màu từ đỏ tới vàng B. có màu từ đỏ …

Chiết suất của nước đối với tia sáng vàng nv=4/3. Chiếu chùm sáng trắng song song hẹp từ mặt nước tới mặt thoáng với không khí dưới góc tới i, với sini=3/4. Chùm sáng ló ra không khí là chùm sángRead More »

Bước sóng của một bức xạ đơn sắc trong chân không và trong một chất lỏng có giá trị lần lượt là  ({{rm{lambda }}_{rm{0}}}{rm{ = }},{rm{0,60}},{rm{mu m}}) và  ({{rm{lambda }}_1}{rm{ = }},{rm{0,25}},{rm{mu m}}{rm{.}}) Khi truyền trong chất lỏng, tốc độ của bức xạ trên là

Câu hỏi: Bước sóng của một bức xạ đơn sắc trong chân không và trong một chất lỏng có giá trị lần lượt là  ({{rm{lambda }}_{rm{0}}}{rm{ = }},{rm{0,60}},{rm{mu m}}) và  ({{rm{lambda }}_1}{rm{ = }},{rm{0,25}},{rm{mu m}}{rm{.}}) Khi truyền trong chất lỏng, tốc độ của bức xạ trên là A. ({rm{v}},{rm{ = }},1{rm{,25}}{rm{.1}}{{rm{0}}^7},{rm{m/s}}.) B. ({rm{v}},{rm{ = 1,39}}{rm{.1}}{{rm{0}}^{rm{8}}},{rm{m/s}}.) C. ({rm{v}},{rm{ …

Bước sóng của một bức xạ đơn sắc trong chân không và trong một chất lỏng có giá trị lần lượt là  ({{rm{lambda }}_{rm{0}}}{rm{ = }},{rm{0,60}},{rm{mu m}}) và  ({{rm{lambda }}_1}{rm{ = }},{rm{0,25}},{rm{mu m}}{rm{.}}) Khi truyền trong chất lỏng, tốc độ của bức xạ trên làRead More »