Sự tương giao giữa các đồ thị hàm số

Cho hàm số (y = – {x^3} – x + 1) có đồ thị (C) và đường thẳng (d:y = – x + {m^2}). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = – {x^3} – x + 1) có đồ thị (C) và đường thẳng (d:y = – x + {m^2}). Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Đồ thị (C) luôn cắt đường thẳng d tại ba điểm phân biệt  B. Đồ thị (C) luôn cắt đường thẳng d …

Cho hàm số (y = – {x^3} – x + 1) có đồ thị (C) và đường thẳng (d:y = – x + {m^2}). Khẳng định nào sau đây là đúng?Read More »

Tìm hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số (y=x^4-x^2-2) và trục hoành.

Câu hỏi: Tìm hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số (y=x^4-x^2-2) và trục hoành. A. B. C. D. trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới Đáp án đúng: D (y=x^4-x^2-2) và Ox, y = 0 Hoành độ  (x^4-x^2-2=0Leftrightarrow bigg lbrackbegin{matrix} x^2=0\ x^2=2 end{matrix}Leftrightarrow x=pm sqrt{2}) Đáp án D hoc tap toan

Tung độ giao điểm của đồ thị hàm số (y = {x^3} + x + 1) và đường thẳng y = 1 là:

Câu hỏi: Tung độ giao điểm của đồ thị hàm số (y = {x^3} + x + 1) và đường thẳng y = 1 là: A. 0 B. 1 C. -1 D. 2 trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới Đáp án đúng: B (y=x^3+x+1) và y = 1 Phương trình hoành độ …

Tung độ giao điểm của đồ thị hàm số (y = {x^3} + x + 1) và đường thẳng y = 1 là:Read More »