Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về tỉ số phần trăm

Giải Bài 3 trang 84 SGK Toán 5 chương 2

Giải bài 3 trang 84 SGK Toán 5. Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, Đề bài Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi là: a) 30 000 đồng; b) 60 000 đồng; c) 90 000 đồng. (Dùng máy …

Giải Bài 3 trang 84 SGK Toán 5 chương 2Read More »

Giải Bài 1 trang 83 SGK Toán 5 chương 2

Giải bài 1 trang 83 SGK Toán 5. Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm Đề bài Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết …

Giải Bài 1 trang 83 SGK Toán 5 chương 2Read More »

Giải Bài 2 trang 84 SGK Toán 5 chương 2

Giải bài 2 trang 84 SGK Toán 5. Trung bình xay xát 1 tạ thóc thì thu được 69kg gạo Đề bài Trung bình xay xát 1 tạ thóc thì thu được 69kg gạo, tức là tỉ số phần trăm của gạo và thóc là 69%. Bằng máy tính bỏ túi, hãy tính số gạo …

Giải Bài 2 trang 84 SGK Toán 5 chương 2Read More »