Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Một sóng cơ lan truyền trên mặt thoáng một chất lỏng với tần số 10Hz, tốc độ truyền sóng là 1,2m/s. Hai điểm M,N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26cm (M gần nguồn hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống điểm thấp nhất là

Câu hỏi: Một sóng cơ lan truyền trên mặt thoáng một chất lỏng với tần số 10Hz, tốc độ truyền sóng là 1,2m/s. Hai điểm M,N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26cm (M gần nguồn hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian …

Một sóng cơ lan truyền trên mặt thoáng một chất lỏng với tần số 10Hz, tốc độ truyền sóng là 1,2m/s. Hai điểm M,N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26cm (M gần nguồn hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống điểm thấp nhất làRead More »

Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta căn cứ vào

Câu hỏi: Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta căn cứ vào A. môi trường truyền sóng.    B. phương dao động của các phần tử vật chất và phương truyền sóng. C. tốc độ truyền sóng. D. phương dao động của phần tử vật chất. Đáp án đúng: B Hãy suy …

Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta căn cứ vàoRead More »

Bước sóng  của sóng cơ học là

Câu hỏi: Bước sóng  của sóng cơ học là A. quãng đường sóng truyền được trong 1s. B. khoảng cách giữa hai điểm dao động đồng pha trên phương truyền sóng. C. khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm vuông pha trên phương truyền sóng. D. quãng đường sóng truyền đi trong thời gian 1 …

Bước sóng  của sóng cơ học làRead More »

Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào

Câu hỏi: Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào A. phương dao động và phương truyền sóng  B. năng lượng sóng và tốc độ truyền sóng  C. phương truyền sóng và tần số sóng  D. tốc độ truyền sóng và bước sóng Đáp án đúng: A Để phân loại sóng …

Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vàoRead More »

Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725 Hz và vận tốc truyền âm trong nước là 1450 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước và dao động ngược pha là:

Câu hỏi: Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725 Hz và vận tốc truyền âm trong nước là 1450 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước và dao động ngược pha là: A. 0,5 m. B. 1 cm. C. 0,25 m. D. 1 m. Đáp …

Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725 Hz và vận tốc truyền âm trong nước là 1450 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước và dao động ngược pha là:Read More »