Soạn Văn lớp 7 ngắn gọn

Soạn bài Ôn tập phần tập làm văn (ngắn gọn) – SGK Văn 7

I. Về văn biểu cảm: 1. Các bài văn biểu cảm được học và đọc trong Ngữ văn 7, tập một: – Cổng trường mở ra – Mẹ tôi – Một thứ quà của lúa non: Cốm – Mùa xuân của tôi – Sài Gòn tôi yêu. 2.  Chọn bài “Một thứ quà của lúa …

Soạn bài Ôn tập phần tập làm văn (ngắn gọn) – SGK Văn 7Read More »

Soạn bài Dấu gạch ngang (ngắn gọn) Văn 7

I. Công dụng của dấu gạch ngang: a. Đánh dấu bộ phận giải thích. b. Lời nói trực tiếp của nhân vật c. Được dùng để thực hiện phép liệt kê d. Nối các bộ phận trong một liên danh. II. Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối: 1. Dấu gạch nối giữa …

Soạn bài Dấu gạch ngang (ngắn gọn) Văn 7Read More »

Soạn bài Văn bản báo cáo (ngắn gọn) Văn 7

I. Đặc điểm của văn bản báo cáo: 1. Đọc các văn bản sau: 2. Trả lời câu hỏi: a. Viết báo cáo để: trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đã làm được của một cá nhân hay một tập thể. b. Về nội dung: phải nêu rõ Ai viết?, …

Soạn bài Văn bản báo cáo (ngắn gọn) Văn 7Read More »

Soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo (ngắn gọn) Văn 7

I. 1. Mục đích viết văn bản đề nghị: đề đạt nguyện vọng. Mục đích viết văn bản báo cáo: trình bày những kết quả đã làm được. 2. Nội dung văn bản đề nghị: Ai đề nghị? Đề nghị ai? Đề nghị điều gì? Nội dung văn bản báo cáo: Báo cáo của ai? …

Soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo (ngắn gọn) Văn 7Read More »