Soan SBT Van 12 tap 2

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ Văn 12 tập 2

1. Hãy xác định phương án trả lời chính xác trong những trường hợp dưới đây: (1)   Bối cảnh hiện thực được phản ánh trong truyện ngắn Vợ nhặt (Kim Lân) là gì ? A – Cảnh sống của những người dân nghèo khổ nơi xóm ngụ cư. B – Nạn đói khủng khiếp năm …

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ Văn 12 tập 2Read More »

Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt : lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ SBT Ngữ Văn 12 tập 2

1. Bài tập 1, trang 192, SGK Kẻ bảng sau vào vở rồi điền những nội dung cần thiết về tiếng Việt vào các mục trong bảng. Nguồn gốc và lịch sử phát triển Đặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lập a) Về nguồn gốc, tiếng Việt thuộc: – Họ: – Dòng: – …

Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt : lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ SBT Ngữ Văn 12 tập 2Read More »

Soạn bài Ôn tập phần Văn học SBT Ngữ Văn 12 tập 2

1. Hãy thống kê toàn bộ các tác phẩm văn học Việt Nam trong SGK Ngữ văn 12, phân loại thành các nhóm theo thời điểm ra đời (thuộc giai đoạn văn học nào) và thể loại văn học. Trả lời: Khi thống kê các tác phẩm thành những nhóm khác nhau, cần ghi rõ …

Soạn bài Ôn tập phần Văn học SBT Ngữ Văn 12 tập 2Read More »

Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học SBT Ngữ Văn 12 tập 2

1. Bài tập 1, trang 191, SGK Có người cho rằng giá trị cao cao quý nhất của văn chương là nuôi dưỡng đời sống tâm hồn con người, hay nói như Thạch Lam là “làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn:. Nói như vậy có đúng không? Vì sao? …

Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học SBT Ngữ Văn 12 tập 2Read More »