Soan SBT Van 11 tap 1

Soạn bài Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I SBT Ngữ văn 11 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 trang 141 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Lựa chọn phương án trả lời chính xác cho những trường hợp dưới đây: Đề bài 1. Lựa chọn phương án trả lời chính xác cho những trường hợp dưới đây: (1) Cả trời Nam sang nhất là đây Trong câu thơ …

Soạn bài Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I SBT Ngữ văn 11 tập 1Read More »

Soạn bài Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn SBT Ngữ văn 11 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 137 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Sắp xếp câu phỏng vấn và trả lời phỏng vấn sau đây thành những cặp tương ứng 1. Sắp xếp câu phỏng vấn và trả lời phỏng vấn sau đây thành những cặp tương ứng. (1) Thưa đạo diễn, tôi đồ …

Soạn bài Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn SBT Ngữ văn 11 tập 1Read More »

Soạn bài Tình yêu và thù hận SBT Ngữ văn lớp 11 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 trang 132 SBT Ngữ văn lớp 11 tập 1. vẻ đẹp hoà quyện giữa tình yêu đôi lứa và thiên nhiên thơ mộng qua đoạn trích Tình yêu và thù hận. 1. Vẻ đẹp hoà quyện giữa tình yêu đôi lứa và thiên nhiên thơ mộng qua đoạn trích Tinh yêu …

Soạn bài Tình yêu và thù hận SBT Ngữ văn lớp 11 tập 1Read More »

Soạn bài Ôn tập phần văn học SBT Ngữ văn lớp 11 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 135 SBT Ngữ văn lớp 11 tập 1. Phân tích tình huống trong các truyện ngắn “Vi hành” (Nguyễn Ái Quốc), Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan), Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân), Chí Phèo (Nam Cao). 1. Bài tập 3, trang 204, SGK. Phân tích …

Soạn bài Ôn tập phần văn học SBT Ngữ văn lớp 11 tập 1Read More »

Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản SBT Ngữ văn 11 tập 1

1. Bài tập 1.1, trang 194, SGK. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới. Hắn chỉ thấy nhục, chứ yêu đương gì. Không, hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả, vì thế mà bát cháo hành của thị Nở làm hắn suy nghĩ nhiều. Hắn có …

Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản SBT Ngữ văn 11 tập 1Read More »

Soạn bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng SBT Ngữ văn 11 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 55 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Trong các câu sau, từ đầu có sự chuyển nghĩa để có những nghĩa như thế nào ? 1. Bài tập 1, trang 74, SGK. a) Trong câu thơ Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo (Nguyễn Khuyến), từ …

Soạn bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng SBT Ngữ văn 11 tập 1Read More »

Soạn bài Ôn tập văn học trung đại Việt Nam SBT Ngữ văn 11 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 trang 59 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Trình bày nội dung chính của khái niệm chủ nghĩa nhân đạo qua các tác phẩm văn học trung đại mà anh (chị) đã học. 1. Hãy cho biết mối quan hệ giữa văn học và cuộc sống được thể hiện qua …

Soạn bài Ôn tập văn học trung đại Việt Nam SBT Ngữ văn 11 tập 1Read More »

Soạn bài Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu) SBT Ngữ văn 11 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 trang 53 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Hãy cho biết mục đích và đối tượng của bài Chiếu cầu hiền. Nội dung bài chiếu có phù hợp với mục đích và đối tượng ấy không ? 1. Hãy cho biết mục đích và đối tượng của bài Chiếu cầu …

Soạn bài Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu) SBT Ngữ văn 11 tập 1Read More »

Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Phần 1 SBT Ngữ văn 11 tập 1

Giải câu 1, 2 trang 47 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Anh (chị) cảm nhận như thế nào về “sắc thái Nam Bộ” rất đậm đà trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu ? PHẦN 1: TÁC GIẢ 1. (Bài tập trang 59, SGK) Căn cứ vào những kiến thúc đã học về Nguyễn Đình …

Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Phần 1 SBT Ngữ văn 11 tập 1Read More »

Soạn bài Thực hành về thành ngữ, cổ điển SBT Ngữ văn 11 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 50 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Tìm thành ngữ trong đoạn thơ sau, phân biệt với từ ngữ thông thường về cấu tạo và đặc điểm ý nghĩa. 1. Bài tập 1, trang 66, SGK Tìm thành ngữ trong đoạn thơ sau, phân biệt với từ …

Soạn bài Thực hành về thành ngữ, cổ điển SBT Ngữ văn 11 tập 1Read More »