Sinh 10 Chương 8

Lý thuyết Sinh 10 – Chương 8 – BỆNH TRUYỀN NHIỄM

I. KHÁI NIỆMBệnh truyền nhiễm là bệnh lây lan từ cá thể này sang cá thể khác. Tác nhân gây bệnh rất đa dạng: có thể là vi khuẩn, vi nấm, động vật nguyên sinh hoặc virut…Muốn gây bệnh phải có đủ 3 điều kiện: độc lực (tức khả năng gây bệnh), số lượng nhiễm …

Lý thuyết Sinh 10 – Chương 8 – BỆNH TRUYỀN NHIỄMRead More »

Lý thuyết Sinh 10 – Chương 8 – MIỄN DỊCH

I. KHÁI QUÁTMiễn dịch là khả năng tự bảo vệ đặc biệt của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh khi chúng xâm nhập vào cơ thể.II. MIỄN DỊCH KHÔNG ĐẶC HIỆUMiễn dịch không đặc hiệu là miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh, không đòi hỏi phải có tiếp xúc với …

Lý thuyết Sinh 10 – Chương 8 – MIỄN DỊCHRead More »

Lý thuyết Sinh 10 – Chương 8 – VIRUT GÂY BỆNH, ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN

I. VIRUS GÂY BỆNHVirut là những vi sinh vật kí sinh nội bào bắt buộc. Chúng kí sinh trên các sinh vật khác từ vi sinh vật đến động vật và thực vật và thường gây bệnh cho cơ thể chủ.1. Virus ký sinh ở vi sinh vật (Bacteriaphage hay Phage)Hiện biết khoảng 3000 loại …

Lý thuyết Sinh 10 – Chương 8 – VIRUT GÂY BỆNH, ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄNRead More »

Lý thuyết Sinh 10 – Chương 8 – CẤU TRÚC CỦA CÁC LOẠI VIRUT

I. KHÁI QUÁT VIRUT1. Thí nghiệm phát hiện virutNăm 1892, D.I.Ivanopxki, nhà khoa học người Nga khi lấy dịch ép của cây thuốc lá bị bệnh khảm , cho lọc qua nến lọc vi khuẩn nhiễm vào cây thuốc lá không bị bệnh thì thấy lại bị bệnh.Khi quan sát dưới kính hiển vi quang …

Lý thuyết Sinh 10 – Chương 8 – CẤU TRÚC CỦA CÁC LOẠI VIRUTRead More »

Lý thuyết Sinh 10 – Chương 8 – SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

I. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUS TRONG TẾ BÀO VẬT CHỦVirut không có tế bào nên thường dùng thuật ngữ nhân lên thay cho thuật ngữ sinh sản.Chu trình nhân lên của virut trải qua 5 giai đoạn.Các virut có vật chất di truyền là ARN có enzyme phiên mã ngược: reverse trancriptase, giúp phiên …

Lý thuyết Sinh 10 – Chương 8 – SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦRead More »