SBT Van 9 tap 2

Soạn bài Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi SBT Ngữ Văn 9 tập 2

1. Tình huống nào cần viết thư (điện) thăm hỏi ? A – Em nhận được tin anh trai vừa nhận học bổng xuất sắc trong khoá học ở nước ngoài B – Em nhận được tin ông bà ngoại vừa bị trận bão lụt gây thiệt hại mùa màng C – Đội tuyển trường …

Soạn bài Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi SBT Ngữ Văn 9 tập 2Read More »

Soạn bài B – Sơ lược về một số thể loại văn học SBT Ngữ Văn 9 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 113 SBT Ngữ Văn 9 tập 2. Nêu quy tắc về vần, nhịp, cấu trúc thông thường của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. Cho ví dụ. 1. Dựa vào những căn cứ nào để phân chia thể loại văn học ? …

Soạn bài B – Sơ lược về một số thể loại văn học SBT Ngữ Văn 9 tập 2Read More »

Soạn bài Tôi và chúng ta (trích cảnh ba) SBT Ngữ Văn 9 tập 2

1. Phân tích mâu thuẫn cơ bản trong vở kịch Tôi và chúng ta. Theo em, vấn đề mà vở kịch đặt ra có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của xã hội lúc bấy giờ ? Trả lời:    Muốn xác định đúng mâu thuẫn cơ bản trong vở kịch, cần đọc …

Soạn bài Tôi và chúng ta (trích cảnh ba) SBT Ngữ Văn 9 tập 2Read More »

Soạn bài A – Nhìn chung về văn học Việt Nam SBT Ngữ Văn 9 tập 2

1. Nền văn học Việt Nam được hợp thành từ hai bộ phận lớn nào ? Sự phân biệt và mối quan hệ giữa hai bộ phận ấy như thế nào ? Trả lời:    Đọc lại mục I ở phần A – Nhìn chung về nền văn học Việt Nam (Bài 34) để trả lời câu …

Soạn bài A – Nhìn chung về văn học Việt Nam SBT Ngữ Văn 9 tập 2Read More »