SBT Van 9 tap 1

Soạn bài Trả bài tập làm văn số 2 SBT Ngữ Văn 9 tập 1

Đọc văn bản sau và làm các bài tập nêu ở dưới. BẠN ƠI ĐỪNG NGHỈ HỌC     Ngày đầu tiên đến lớp vỡ lòng, tôi đã có cảm tình đặc biệt với Mai Hương. Hôm đó, tôi đánh rơi mất viên phấn trên đường đến lớp. Nếu không có nửa viên phấn của …

Soạn bài Trả bài tập làm văn số 2 SBT Ngữ Văn 9 tập 1Read More »

Soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Truyện Lục Vân Tiên) SBT Ngữ Văn 9 tập 1

1. Trịnh Hâm là một nhân vật đối lập hoàn toàn với lí tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Đình Chiểu trong tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên. Em hiểu điều đó như thế nào ? Hãy giải thích và chứng minh qua hành động của Trịnh Hâm ở đoạn trích. Trả lời: – Trong bài …

Soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Truyện Lục Vân Tiên) SBT Ngữ Văn 9 tập 1Read More »

Soạn bài Tổng kết về từ vựng SBT Ngữ Văn 9 tập 1

I – TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC 1. Bài tập 2, trang 122, SGK. Trong những từ sau, từ nào là từ ghép, từ nào là từ láy: ngặt nghèo, nho nhỏ, giam giữ, gật gù, bó buộc, tươi tốt, lạnh lùng, cỏ cây, đưa đón, nhường nhịn, rơi rụng, mong muốn, lấp lánh. Trả lời: …

Soạn bài Tổng kết về từ vựng SBT Ngữ Văn 9 tập 1Read More »

Soạn bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự SBT Ngữ Văn 9 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 73 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Tại sao khi viết về đề bài Tâm trạng của em sau khi gây ra một chuyện có lỗi với bạn, người viết phải miêu tả nội tâm ? 1. Bài tập 1, trang 117, SGK. Thuật lại đoạn trích Mã …

Soạn bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự SBT Ngữ Văn 9 tập 1Read More »

Soạn bài Trả bài tập làm văn số 3. Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I SBT Ngữ Văn 9 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 136 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. “Mục đích chính của bài văn tự sự kết hợp với miêu tả nội tâm và tự sự kết hợp với nghị luận là nhằm làm nổi bật các yếu tố nội tâm và nghị luận.” Nhận xét trên đúng …

Soạn bài Trả bài tập làm văn số 3. Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I SBT Ngữ Văn 9 tập 1Read More »

Soạn bài Tổng kết phần tập làm văn SBT Ngữ Văn 9 tập 2

1. Câu 2 phần I, trang 170, SGK.    Các kiểu văn bản trên có thể thay thế cho nhau được hay không ? Vì sao ? Trả lời:    Trong chương trình và SGK Ngữ văn THCS, em được học sáu kiểu văn bản : tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị …

Soạn bài Tổng kết phần tập làm văn SBT Ngữ Văn 9 tập 2Read More »

Soạn bài Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu) SBT Ngữ Văn 9 tập 1

1. Tóm tắt nội dung văn bản nhằm làm nổi bật tình cảm thân thiết giữa Go-rơ-ki thời thơ ấu với ba đứa trẻ con đại tá Ốp-xi-an-ni-cốp bên hàng xóm (làm miệng). Trả lời:    Bài tập này không cần viết ra giấy mà chỉ làm miệng nhằm ôn tập, ghi nhớ nội dung văn …

Soạn bài Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu) SBT Ngữ Văn 9 tập 1Read More »

Soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 9 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 130 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. 1. Bài tập 7, trang 220, SGK. Các nội dung về văn bản tự sự đã học ở lớp 9 có gì giống và khác so với các nội dung về kiểu văn bản này đã học ở những lớp …

Soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 9 tập 1Read More »

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I SBT Ngữ Văn 9 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 132, 133 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Thống kê các truyện trung đại đã học trong Ngữ văn 9, tập một, theo bảng sau (ghi rõ tên tác phẩm và tác giả) 1. Thống kê các truyện trung đại đã …

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I SBT Ngữ Văn 9 tập 1Read More »