SBT Văn 8 tập 2

Giải Soạn bài Thuyết minh về một phương pháp (cách làm) SBT Ngữ Văn 8 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Hãy thuyết minh cách nấu cơm và cách luộc rau muống. 1. Bài tập 1, trang 26, SGK. Trả lời:  Hãy thuyết minh một trò chơi mà em biết. Gọi tên trò chơi, giới thiệu luật chơi, trò chơi cần …

Giải Soạn bài Thuyết minh về một phương pháp (cách làm) SBT Ngữ Văn 8 tập 2Read More »

Giải Soạn bài Tức cảnh Pác Bó SBT Ngữ Văn 8 tập 2

1. Em có cảm nhận như thế nào về giọng điệu riêng và tinh thần chung của bài thơ ? Những yếu tố nào trong bài thơ giúp em cảm nhận được như vậy ? Trả lời: Kinh nghiệm phân tích thơ, nhất là phân tích những bài thơ ngắn như thơ tứ tuyệt cho …

Giải Soạn bài Tức cảnh Pác Bó SBT Ngữ Văn 8 tập 2Read More »

Giải Soạn bài Câu cầu khiến SBT Ngữ Văn 8 tập 2

1. Bài tập 1, trang 31, SGK. Trả lời: – Căn cứ vào đặc điểm hình thức của câu cầu khiến để nhận diện câu cầu khiến. – Chủ ngữ trong ba câu đều chỉ người đối thoại (người tiếp nhận câu nói) nhưng có đặc điểm khác nhau. Trong câu (a) : vắng chủ …

Giải Soạn bài Câu cầu khiến SBT Ngữ Văn 8 tập 2Read More »

Giải Soạn bài Câu nghi vấn (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 8 tập 2

1. Bài tập 1, trang 22 – 23, SGK. Trả lời:  – Như đã lưu ý, có thể có câu nghi vấn không kết thúc bằng dâu chấm hỏi, nhưng câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi bao giờ cũng là câu nghi vấn. – Để trả lời câu hỏi thứ hai (Những câu nghi …

Giải Soạn bài Câu nghi vấn (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 8 tập 2Read More »

Giải

Giải câu 1, 2, 3 trang 81 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Phát biểu ý kiến của em về các luận điểm của Ru-xô biện hộ cho việc đi bộ ngao du : 1. Viết lại một cách ngắn gọn khoảng 20 dòng (bằng lời văn của mình) các luận điểm của Ru-xô khắng …

GiảiRead More »