SBT Van 7 tap 2

Giải Soạn bài Trả bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ Văn 7 tập 2

Bài tập 1. Nhận xét về nội dung, hình thức và yêu cầu của bài kiểm tra tổng hợp cuối năm. 2. Thống kê những ưu điểm và hạn chế (sai sót) trong bài viết của mình về các mặt sau : –  Nội dung : các ý đủ và thiếu ? Có ý gì …

Giải Soạn bài Trả bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ Văn 7 tập 2Read More »

Giải Soạn bài Kiểm tra Tổng hợp cuối năm SBT Ngữ Văn 7 tập 2

Giải câu hỏi trang 108 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2.Từ đoạn văn trên, hãy phân tích một số dẫn chứng trong bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta để chứng minh cách viết của Bác Hồ rất giản dị. Phần I : Trắc nghiệm    Đọc kĩ đoạn văn …

Giải Soạn bài Kiểm tra Tổng hợp cuối năm SBT Ngữ Văn 7 tập 2Read More »

Giải Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 7 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 111 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Tìm hiểu và viết bài giới thiệu ngắn về thể hát dặm của địa phương Nghệ Tĩnh. Bài tập 1.  Trong các câu tục ngữ sau, câu tục ngữ nào mang màu sắc địa phương ? Vì sao …

Giải Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 7 tập 2Read More »

Giải Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 7 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 106 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Hãy dùng phép liệt kê để miêu tả những thứ mà HS phải mang theo đến trường. Bài tập 1.  Tìm và phân loại các trạng ngữ trong đoạn văn sau :    Rồi hắn xách chai ra …

Giải Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 7 tập 2Read More »

Soạn bài Trả bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ Văn 7 tập 2

Bài tập 1. Nhận xét về nội dung, hình thức và yêu cầu của bài kiểm tra tổng hợp cuối năm. 2. Thống kê những ưu điểm và hạn chế (sai sót) trong bài viết của mình về các mặt sau : –  Nội dung : các ý đủ và thiếu ? Có ý gì …

Soạn bài Trả bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ Văn 7 tập 2Read More »

Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 7 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 111 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Tìm hiểu và viết bài giới thiệu ngắn về thể hát dặm của địa phương Nghệ Tĩnh. Bài tập 1.  Trong các câu tục ngữ sau, câu tục ngữ nào mang màu sắc địa phương ? Vì sao …

Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 7 tập 2Read More »

Soạn bài Kiểm tra Tổng hợp cuối năm SBT Ngữ Văn 7 tập 2

Giải câu hỏi trang 108 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2.Từ đoạn văn trên, hãy phân tích một số dẫn chứng trong bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta để chứng minh cách viết của Bác Hồ rất giản dị. Phần I : Trắc nghiệm    Đọc kĩ đoạn văn …

Soạn bài Kiểm tra Tổng hợp cuối năm SBT Ngữ Văn 7 tập 2Read More »

Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 7 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 106 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Hãy dùng phép liệt kê để miêu tả những thứ mà HS phải mang theo đến trường. Bài tập 1.  Tìm và phân loại các trạng ngữ trong đoạn văn sau :    Rồi hắn xách chai ra …

Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 7 tập 2Read More »