SBT Van 7 tap 1

Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) – Rèn luyện chính tả SBT Ngữ Văn 7 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 142 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Đặt câu với mỗi từ sau đây : tắt, tắc, truyền, chuyền, săm, xăm. Bài tập 1. a) Điền chữ x hoặc chữ s vào chỗ trống : … ử lý, …ử dụng, giả …ử, xét …ử. b) Điền dấu …

Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) – Rèn luyện chính tả SBT Ngữ Văn 7 tập 1Read More »

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I SBT Ngữ Văn 7 tập 1

Bài tập Phần I : Trắc nghiệm 1.  Tác phẩm trữ tình là : A. Những văn bản viết bằng thơ B. Những tác phẩm kể lại một câu chuyện cảm động C. Thơ và tuỳ bút D. Những văn bản thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả 2.  Trong những nhận xét …

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I SBT Ngữ Văn 7 tập 1Read More »

Soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 7 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 137 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. So sánh tình huống thể hiện tình bạn và cách thể hiện tình cảm đó ở bài thơ Bạn đến chơi nhà (SGK, trang 104) và đoạn trích đọc thêm ở bài Khóc Dương Khuê (SGK, trang 106) của Nguyễn …

Soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 7 tập 1Read More »