SBT Van 6 tap 2

Giải Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt SBT Ngữ văn 6 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 trang 108 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. Câu 1. Xác định từ loại cho các từ có trong những câu sau : Bài tập 1. Xác định từ loại cho các từ có trong những câu sau : Nước Việt Nam xanh muôn ngàn cây lá …

Giải Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt SBT Ngữ văn 6 tập 2Read More »

Giải Soạn bài Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ văn 6 tập 2

Giải câu 1, 2 trang 102 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. Phần I – Trắc nghiệm Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn câu trả lời đúng nhất ứng với mỗi câu hỏi. Đề bài Bài 1 Phần I – Trắc nghiệm Đọc …

Giải Soạn bài Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ văn 6 tập 2Read More »

Giải Soạn bài Tổng kết phần Tập làm văn SBT Ngữ văn 6 tập 2

Bài tập 1. Một bạn xác định những bài văn đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 6 sau đây với các phương thức biểu đạt chính (ghi trong ngoặc đơn). Theo em, bạn xác định các phương thức biểu đạt như thế đúng và sai ở những bài nào ? a) Thạch Sanh …

Giải Soạn bài Tổng kết phần Tập làm văn SBT Ngữ văn 6 tập 2Read More »

Giải Soạn bài Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) SBT Ngữ văn 6 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 101 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. Câu 5. Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau. Cho biết tại sao lại điền vào đó.  Bài tập 1. Bài tập 1, trang 159, SGK. 2. Bài tập 2, trang 159, SGK. …

Giải Soạn bài Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) SBT Ngữ văn 6 tập 2Read More »

Soạn bài Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ văn 6 tập 2

Giải câu 1, 2 trang 102 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. Phần I – Trắc nghiệm Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn câu trả lời đúng nhất ứng với mỗi câu hỏi. Đề bài Bài 1 Phần I – Trắc nghiệm Đọc …

Soạn bài Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ văn 6 tập 2Read More »

Soạn bài Tổng kết phần Tập làm văn SBT Ngữ văn 6 tập 2

Bài tập 1. Một bạn xác định những bài văn đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 6 sau đây với các phương thức biểu đạt chính (ghi trong ngoặc đơn). Theo em, bạn xác định các phương thức biểu đạt như thế đúng và sai ở những bài nào ? a) Thạch Sanh …

Soạn bài Tổng kết phần Tập làm văn SBT Ngữ văn 6 tập 2Read More »

Soạn bài Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) SBT Ngữ văn 6 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 101 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. Câu 5. Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau. Cho biết tại sao lại điền vào đó.  Bài tập 1. Bài tập 1, trang 159, SGK. 2. Bài tập 2, trang 159, SGK. …

Soạn bài Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) SBT Ngữ văn 6 tập 2Read More »