SBT Van 11 tap 2

Giải Soạn bài Ôn tập Phần Tập Làm Văn SBT Ngữ văn lớp 11 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 116 SBT Ngữ văn lớp 11 tập 2. Thống kê, phân loại và hệ thống hóa các bài học phần Làm văn trong SGK Ngữ văn 11. 1. Bài tập I.1, trang 124, SGK. Thống kê, phân loại và hệ thống hóa các bài học phần Làm văn …

Giải Soạn bài Ôn tập Phần Tập Làm Văn SBT Ngữ văn lớp 11 tập 2Read More »

Giải Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ văn 11 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 trang 118 SBT Ngữ văn 11 tập 2. Hãy lựa chọn phương án trả lời chính xác cho những trường hợp dưới đây: 1. Hãy lựa chọn phương án trả lời chính xác cho những trường hợp dưới đây: (1) Có một câu thơ chữ Hán có nghĩa là : …

Giải Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ văn 11 tập 2Read More »

Giải Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt SBT Ngữ văn 11 tập 2

1. Phân tích biểu hiện về tính chung của ngôn ngữ xã hội và nét riêng của lời nói cá nhân trong đoạn thơ sau: Gỉó theo lối gió, mây đường mây Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay Thuyền ai đậu bến sông trăng đó Có chở trăng về kịp tối nay ? (Hàn …

Giải Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt SBT Ngữ văn 11 tập 2Read More »

Giải Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận SBT Ngữ văn 11 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 trang 114 SBT Ngữ văn 11 tập 2. Hãy viết bản tóm tắt cho một trong những văn bản nghị luận sau: 1. Hãy viết bản tóm tắt cho một trong những văn bản nghị luận sau: a) Chiếu cầu hiền (Ngữ văn 11, tập một) b) Xin lập khoa …

Giải Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận SBT Ngữ văn 11 tập 2Read More »

Giải Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận SBT Ngữ văn 11 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 trang 106 SBT Ngữ văn 11 tập 2. Có thể coi đây là một bài tóm tắt đoạn trích Một thời đại trong thi ca mà anh (chị) vừa được học không ? Vì sao ? 1. Bài tập 2, trang 119, SGK Trả lời: a) Vấn đề và mục …

Giải Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận SBT Ngữ văn 11 tập 2Read More »

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ văn 11 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 trang 118 SBT Ngữ văn 11 tập 2. Hãy lựa chọn phương án trả lời chính xác cho những trường hợp dưới đây: 1. Hãy lựa chọn phương án trả lời chính xác cho những trường hợp dưới đây: (1) Có một câu thơ chữ Hán có nghĩa là : …

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ văn 11 tập 2Read More »

Soạn bài Ôn tập Phần Tập Làm Văn SBT Ngữ văn lớp 11 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 116 SBT Ngữ văn lớp 11 tập 2. Thống kê, phân loại và hệ thống hóa các bài học phần Làm văn trong SGK Ngữ văn 11. 1. Bài tập I.1, trang 124, SGK. Thống kê, phân loại và hệ thống hóa các bài học phần Làm văn …

Soạn bài Ôn tập Phần Tập Làm Văn SBT Ngữ văn lớp 11 tập 2Read More »

Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt SBT Ngữ văn 11 tập 2

1. Phân tích biểu hiện về tính chung của ngôn ngữ xã hội và nét riêng của lời nói cá nhân trong đoạn thơ sau: Gỉó theo lối gió, mây đường mây Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay Thuyền ai đậu bến sông trăng đó Có chở trăng về kịp tối nay ? (Hàn …

Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt SBT Ngữ văn 11 tập 2Read More »

Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận SBT Ngữ văn 11 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 trang 114 SBT Ngữ văn 11 tập 2. Hãy viết bản tóm tắt cho một trong những văn bản nghị luận sau: 1. Hãy viết bản tóm tắt cho một trong những văn bản nghị luận sau: a) Chiếu cầu hiền (Ngữ văn 11, tập một) b) Xin lập khoa …

Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận SBT Ngữ văn 11 tập 2Read More »