SBT Van 10 tap 2

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ văn 10 tập 2

1. Nhìn tổng quát, văn học dân gian và văn học viết có những điểm gì giống và khác nhau ? Vận dụng những kiến thức đã học ở lớp 10 để so sánh hai bộ phận văn học này trong tiến trình lịch sử vãn học Việt Nam. Trả lời: Có thể sử dụng …

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ văn 10 tập 2Read More »

Soạn bài Ôn tập phần làm văn SBT Ngữ văn 10 tập 2

1. Hãy lập dàn ý cho bài văn thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trãi. Chọn một ý nhỏ trong dàn bài đó để viết một đoạn văn. Trả lời: Anh (chị) đã được học về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trãi vào đầu học kì II. Hãy đọc …

Soạn bài Ôn tập phần làm văn SBT Ngữ văn 10 tập 2Read More »

Soạn bài Tổng kết phần văn học SBT ngữ văn 10 tập 2

1. Lập bảng so sánh để thấy được những điểm khác nhau giữa văn học dân gian và văn học viết Việt Nam. Trả lời: Có thể thấy được những điểm khác nhau giữa văn học dân gian và văn học viết Việt Nam qua bảng so sánh sau :           …

Soạn bài Tổng kết phần văn học SBT ngữ văn 10 tập 2Read More »

Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn nghị luận SBT Ngữ văn 10 tập 2

1. Sắp xếp các câu sau đây thành một đoạn văn mạch lạc. a) Trong Truyền kì mạn lục, mỗi mảnh đời dù nhỏ như Nhị Khanh, oan khúc như Vũ Nương, bị dồn đuổi đến cùng như Đào Thị đều được Nguyễn Dữ thuật kể với tình cảm chân thành đầy thương cảm. b) …

Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn nghị luận SBT Ngữ văn 10 tập 2Read More »