SBT Toán 12 Nâng cao

Bài 9 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

Cho hình chóp S.ABC. Cho hình chóp S.ABC. Biết rằng các điểm A, B, C và các trung điểm A‘, B‘, C‘ của các cạnh SA, SB, SC cùng thuộc một mặt cầu bán kính R. 1. Chứng minh rằng tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC thuộc đường cao SH của hình chóp. …

Bài 9 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.Read More »