SBT Ngữ văn lớp 11

Giải Soạn bài Ôn tập Phần Tập Làm Văn SBT Ngữ văn lớp 11 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 116 SBT Ngữ văn lớp 11 tập 2. Thống kê, phân loại và hệ thống hóa các bài học phần Làm văn trong SGK Ngữ văn 11. 1. Bài tập I.1, trang 124, SGK. Thống kê, phân loại và hệ thống hóa các bài học phần Làm văn …

Giải Soạn bài Ôn tập Phần Tập Làm Văn SBT Ngữ văn lớp 11 tập 2Read More »

Giải Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ văn 11 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 trang 118 SBT Ngữ văn 11 tập 2. Hãy lựa chọn phương án trả lời chính xác cho những trường hợp dưới đây: 1. Hãy lựa chọn phương án trả lời chính xác cho những trường hợp dưới đây: (1) Có một câu thơ chữ Hán có nghĩa là : …

Giải Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ văn 11 tập 2Read More »

Giải Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận SBT Ngữ văn 11 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 trang 114 SBT Ngữ văn 11 tập 2. Hãy viết bản tóm tắt cho một trong những văn bản nghị luận sau: 1. Hãy viết bản tóm tắt cho một trong những văn bản nghị luận sau: a) Chiếu cầu hiền (Ngữ văn 11, tập một) b) Xin lập khoa …

Giải Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận SBT Ngữ văn 11 tập 2Read More »

Giải Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt SBT Ngữ văn 11 tập 2

1. Phân tích biểu hiện về tính chung của ngôn ngữ xã hội và nét riêng của lời nói cá nhân trong đoạn thơ sau: Gỉó theo lối gió, mây đường mây Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay Thuyền ai đậu bến sông trăng đó Có chở trăng về kịp tối nay ? (Hàn …

Giải Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt SBT Ngữ văn 11 tập 2Read More »

Giải Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận SBT Ngữ văn 11 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 trang 106 SBT Ngữ văn 11 tập 2. Có thể coi đây là một bài tóm tắt đoạn trích Một thời đại trong thi ca mà anh (chị) vừa được học không ? Vì sao ? 1. Bài tập 2, trang 119, SGK Trả lời: a) Vấn đề và mục …

Giải Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận SBT Ngữ văn 11 tập 2Read More »

Giải Soạn bài Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I SBT Ngữ văn 11 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 trang 141 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Lựa chọn phương án trả lời chính xác cho những trường hợp dưới đây: Đề bài 1. Lựa chọn phương án trả lời chính xác cho những trường hợp dưới đây: (1) Cả trời Nam sang nhất là đây Trong câu thơ …

Giải Soạn bài Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I SBT Ngữ văn 11 tập 1Read More »

Giải Soạn bài Ôn tập phần văn học SBT Ngữ văn lớp 11 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 135 SBT Ngữ văn lớp 11 tập 1. Phân tích tình huống trong các truyện ngắn “Vi hành” (Nguyễn Ái Quốc), Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan), Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân), Chí Phèo (Nam Cao). 1. Bài tập 3, trang 204, SGK. Phân tích …

Giải Soạn bài Ôn tập phần văn học SBT Ngữ văn lớp 11 tập 1Read More »

Giải Soạn bài Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn SBT Ngữ văn 11 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 137 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Sắp xếp câu phỏng vấn và trả lời phỏng vấn sau đây thành những cặp tương ứng 1. Sắp xếp câu phỏng vấn và trả lời phỏng vấn sau đây thành những cặp tương ứng. (1) Thưa đạo diễn, tôi đồ …

Giải Soạn bài Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn SBT Ngữ văn 11 tập 1Read More »

Giải Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản SBT Ngữ văn 11 tập 1

1. Bài tập 1.1, trang 194, SGK. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới. Hắn chỉ thấy nhục, chứ yêu đương gì. Không, hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả, vì thế mà bát cháo hành của thị Nở làm hắn suy nghĩ nhiều. Hắn có …

Giải Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản SBT Ngữ văn 11 tập 1Read More »

Giải Soạn bài Tình yêu và thù hận SBT Ngữ văn lớp 11 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 trang 132 SBT Ngữ văn lớp 11 tập 1. vẻ đẹp hoà quyện giữa tình yêu đôi lứa và thiên nhiên thơ mộng qua đoạn trích Tình yêu và thù hận. 1. Vẻ đẹp hoà quyện giữa tình yêu đôi lứa và thiên nhiên thơ mộng qua đoạn trích Tinh yêu …

Giải Soạn bài Tình yêu và thù hận SBT Ngữ văn lớp 11 tập 1Read More »