SBT Bài tập ôn chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

Giải Câu IV.4, IV.5, IV.6 trang 177 Sách bài tập (SBT) chương 4 hình học 9

Thể tích và diện tích của hình cầu thay đổi thế nào. Câu IV.4 trang 177 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2 Thể tích và diện tích của hình cầu thay đổi thế nào nếu bán kính hình cầu: a) Tăng gấp 2 lần? b) Tăng gấp 3 lần? c) Giảm đi 2 …

Giải Câu IV.4, IV.5, IV.6 trang 177 Sách bài tập (SBT) chương 4 hình học 9Read More »

Giải Câu IV.1, IV.2, IV.3 trang 176 Sách bài tập (SBT) chương 4 hình học 9

Theo em, bạn nào nói đúng, tại sao? Câu IV.1 trang 176 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2 Một bể nước hình trụ có bán kính đáy là 0,8 m và chiều cao là 1,2 m. Người ta muốn làm một bể nước hình trụ mới có thể tích gấp 2 lần bể …

Giải Câu IV.1, IV.2, IV.3 trang 176 Sách bài tập (SBT) chương 4 hình học 9Read More »

Giải Câu 48 trang 175 Sách bài tập (SBT) chương 4 hình học 9

Hãy chọn đúng tỉ số giữa các đoạn thẳng. Hình bên (h.113) gồm một hình nón được đặt khít vào bên trong một cốc hình trụ, chúng có cùng đáy, cùng chiều cao. Người ta đổ vào đó một lượng nước lên đến một nửa chiều cao của hình. (Giả sử rằng nước không rò …

Giải Câu 48 trang 175 Sách bài tập (SBT) chương 4 hình học 9Read More »

Giải Câu 49 trang 175 Sách bài tập (SBT) chương 4 hình học 9

Lọ nào có dung tích lớn hơn? Hai cái lọ có dạng hình trụ, các kích thước như ở hình 114. Lọ nào có dung tích lớn hơn? Giải Thể tích của hình trụ có bán kính đáy là r ({V_1} = pi {r^2}.3h = 3pi {r^2}h) (đơn vị thể tích) Thể tích của hình trụ …

Giải Câu 49 trang 175 Sách bài tập (SBT) chương 4 hình học 9Read More »

Giải Câu 47 trang 175 Sách bài tập (SBT) chương 4 hình học 9

Giá trị h (cm) làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là bao nhiêu? Với nửa hình cầu bán kính r và một hình trụ có bán kính đường tròn đáy và chiều cao đều bằng h a) Khi r = 12 (cm) và thể tích hai hình bằng nhau thì giá trị …

Giải Câu 47 trang 175 Sách bài tập (SBT) chương 4 hình học 9Read More »