SBT Bài 9 + 10. Luyện tập chung

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

1. Viết (theo mẫu): 1. Viết (theo mẫu): Mẫu:  28 = 20 + 8            96 = ……             47 = …..           34 = ……..              55 = …               69 = ….. 2. Đặt tính …

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1Read More »

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

1. Viết số: 1. Viết số a) Các số từ 90 đến 100 là:…………………………… b) Các số tròn chục và bé hơn 70 là:…………………….. 2. Số ? a) Số liền sau của 79 là…. b) Số liền trước của 90 là…. c) Số liền sau của 99 là… d) Số liền trước của 11 là…. …

Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1Read More »