SBT Bài 8. Luyện tập

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

1. Tính nhẩm (eqalign{& a),,80,, – ,,20,, – ,,10,, = ,…, cr & ,,,,,80,, – ,,30,,, = ,…, cr & b),70,,, – ,,,30,, – ,,20,, = ,…, cr & ,,,,,70,, – ,,50,,, = ,…, cr & c),,90,, – ,,20,, – ,,20,, = ,… cr & ,,,,,,90,, – ,,40,,, = ,…, cr} )  2. Đặt tính …

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1Read More »