SBT Bài 7. Số bị trừ – Số trừ – Hiệu

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1

1. Viết số thích hợp vào ô trống: 1. Viết số thích hợp vào ô trống: Số bị trừ 28 60 98 79 16 75 Số trừ 7 10 25 70 0 75 Hiệu             2. Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu), biết: a) Số bị trừ là 79, …

Giải Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 phần 1Read More »